Meniu

Privatumo politika

„Carlsberg“ įmonių grupė supranta jūsų asmens duomenų saugumo svarbą ir yra įsipareigojusi gerbti jūsų privatumą bei apsaugoti jūsų asmens duomenis.

Ši privatumo politika nustato, kaip UAB „Švyturys - Utenos alus“ („Carlsberg“, mes, mus, mūsų) naudoja jūsų asmens duomenis, bei pateikia priemones, kurias esame numatę, siekdami apsaugoti jūsų informaciją ir saugiai ją laikyti.

Ši privatumo politika jums taikoma tuo atveju, jei perkate mūsų prekes, gaunate mūsų teikiamas paslaugas, dalyvaujate mūsų renginiuose ir akcijose ar turite su mumis kitų reikalų, įskaitant naudojimąsi mūsų tinklalapiais ar bendravimą su mumis socialiniuose tinkluose.

Skirkite laiko išsamiai susipažinti su šia politika (bei mūsų slapukų politika). Jei esate mūsų klientas, daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, gali būti pateikta jūsų sutartyje su mumis. Daugiau pranešimų, akcentuojančių tam tikrus mūsų pageidaujamus jūsų asmens duomenų naudojimo būdus bei galimybę atsisakyti arba sutikti su tam tikrais naudojimo būdais, gali būti pateikiama jūsų asmens duomenų rinkimo metu.

Šioje privatumo politikoje pateikiami mūsų privatumo praktikos paaiškinimai, apimantys šias sritis :

 1. Kokius asmens duomenis renkame.
 2. Ką darome su jūsų asmens duomenimis.
 3. Kaip naudojame slapukus.
 4. Jūsų naudojimasis pokalbių kanalais, pranešimų svetainėmis ar kitais interaktyviaisiais forumais.
 5. Kaip saugome jūsų asmens duomenis.
 6. Jūsų teisės ir kaip su mumis susisiekti.
 7. Šios politikos naujinimai.

1. Kokius asmens duomenis renkame

Renkame ir tvarkome kai kuriuos arba visus šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Informacija apie jus - jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, socialinė paskyra, lytis, gimimo data arba nuotrauka, arba duomenys apie jūsų darbovietę ir jūsų pareigas.
 • Duomenys apie jūsų sandorius ir pirkimų istorijos duomenys -  informacija apie pirkimus ir kitus jūsų sudarytus sandorius, įskaitant sudarytuosius per mūsų tinklalapius ar kitais kanalais, įskaitant informaciją apie pristatymo adresą bei duomenis apie įsigytus gaminius.
 • Apmokėjimo duomenys - apmokėjimo duomenys, naudoti atsiskaitant už mūsų gaminius ar paslaugas, pavyzdžiui, kreditinės (debetinės) kortelės numeris ir galiojimo terminas.
 • Mūsų renkama informacija apie jūsų dalyvavimą mūsų akcijose ir konkursuose, arba lankymąsi mūsų renginiuose - jūsų paraiškų formose, jūsų arba mūsų padarytuose įrašuose pateikta informacija, informacija apie jūsų svečius, susijusi su bet kuriomis akcijomis ir konkursais, kuriems jūs užsiregistravote ar kuriuos laimėjote, arba kita informacija apie jūsų dalyvavimą renginiuose, įskaitant galimus jūsų mitybos reikalavimus ar pagalbos patekti į renginius ar dalyvauti konkursuose poreikius
 • Informacija apie jūsų interesus - duomenys apie pomėgius ar veiklą, kuria užsiimate, duomenys apie jūsų asmeninius interesus.
 • Informacija apie pageidavimą gauti rinkodaros medžiagą -  duomenys apie jūsų pageidavimus dėl rinkodaros medžiagos ir pranešimų siuntimo būdų bei mūsų renkama informacija, padedanti nustatyti, kurie gaminiai ar paslaugos gali jus sudominti.
 • Informacija apie jūsų naudojimąsi pokalbių kanalais, pranešimų svetainėmis, socialinių tinklų paskyromis ar kitais interaktyviaisiais forumais -  įskaitant bet kuriuos komentarus, nuotraukas, filmukus ar kitą internete jūsų paskelbtą informaciją
 • Apklausų informacija -  jūsų atsakymai į mūsų vykdomas rinkos apklausas.
 • Mūsų susirašinėjimas su jumis -  įskaitant bet kuriuos telefonu, el. paštu ar socialiniais tinklais jūsų pateiktus atsiliepimus, nusiskundimus ir komentarus arba bet kuriuos susirašinėjimo internetu, laiškais ar asmeninio susirašinėjimo ir bendravimo su mumis įrašus. Jei esate bendravę su mumis telefonu, renkame duomenis apie numerį, iš kurio mums skambinote, bei visą pokalbio įrašo metu gautą informaciją.
 • Kredito ir sukčiavimo kontrolės informacija -  informacija apie jūsų finansinę padėtį, jūsų kreditingumą ar bet kurią nusikalstamą ar sukčiavimo veiklą, kurią gavome iš jūsų ar iš trečiųjų šalių
 • Techninė informacija -  įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kuriuo naudojatės savo kompiuteriui prie interneto prijungti, ar jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymus, naršyklės įskiepio tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą
 • Informacija apie jūsų apsilankymus mūsų tinklalapiuose -  įskaitant visą universaliojo adreso (URL) spustelėjimų srautą, ateinantį per mūsų tinklalapius arba iš jų (įskaitant datą ir laiką), gaminius, kuriuos peržiūrėjote ar kurių ieškojote, puslapius, prie kurių buvote prisijungę, puslapio reakcijos laikus, parsisiuntimo klaidas, apsilankymo tam tikruose puslapiuose trukmę, puslapio sąveikos informaciją (pavyzdžiui, slinkimas, paspaudimai, pelės užvedimai) bei išėjimo iš puslapio būdai.

Asmens duomenų šaltiniai

Didžiąją dalį mūsų turimos informacijos apie jus surenkame tiesiogiai iš jūsų bendravimo su mumis, mūsų tinklalapių ar socialinės žiniasklaidos tinklalapių. Jūsų asmens duomenis galime gauti iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš verslo partnerių, techninių, atsiskaitymo ir pristatymo paslaugų subrangovų, reklamos tinklų, analitinės informacijos teikėjų, paieškos informacijos teikėjų, kredito vertinimo agentūrų, sukčiavimo kontrolės duomenų bazių ir kitų trečiųjų šalių tvarkomų duomenų bazių, įskaitant sankcijų sąrašus, verslo informacijos bei tyrimo įrankius.

Jautrūs asmens duomenys

Pagal duomenų apsaugos įstatymus tam tikrų kategorijų duomenys yra laikomi ypač jautriais, todėl jiems būtina papildoma apsauga. Šioms kategorijoms priskiriami duomenys apie sveikatą, rasinę ar etninę kilmę, politinius įsitikinimus, religinius įsitikinimus, priklausymą profesinėms sąjungoms ir jūsų lytinę orientaciją, taip pat genetiniai ir biometriniai duomenys. Pagal Europos duomenų apsaugos teisę, informacija apie teistumus ir pažeidimus taip pat laikoma jautria.

Tam tikrais, retais atvejais, renkame ir tvarkome tokius jautrius asmens duomenis, pavyzdžiui, tvarkydami prašymus dėl specialios medicininės ar patekimo pagalbos, ar ypatingus jūsų mitybos reikalavimus, kai tai susiję su jūsų dalyvavimu renginyje, jei tie duomenys gali suteikti informacijos apie jūsų religinius įsitikinimus (pvz., Halal ar košerinių patiekalų pasirinkimą), arba tais atvejais, kai atliekame tam tikrus jūsų praeities patikrinimus, kurių metu gali būti atskleista informacija apie ankstesnius teistumus. Tvarkydami šiuos jautrius asmens duomenis, laikomės galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant būdus, kurie aprašyti toliau pateiktame skyriuje „Ką darome su jūsų asmens duomenimis“.

2. Ką darome su jūsų asmens duomenimis

Europos duomenų apsaugos įstatymai (Europos duomenų apsaugos įstatymai) įpareigoja mus nustatyti ir pranešti jums apie teisinį pagrindą, kuriuo naudojame jūsų asmens duomenis . Naudodami jūsų duomenis kiekvienu iš toliau paminėtų būdų, nurodome tikslą, kuriuo naudojame ir atskleidžiame šiuos duomenis, bei pagrindą, kuriuo vadovaujamės juos naudodami. Kiekvieno pagrindimo aprašymą galite pamatyti puslapio apačioje.

Priklausomai nuo jūsų bendravimo su „Carlsberg“ būdo, jūsų asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • Jūsų prašyme nurodytiems gaminiams ir paslaugoms teikti ir valdyti. Bet kuriose mūsų su jumis sudarytose sutartyse numatytiems įsipareigojimams vykdyti, įskaitant pristatymui organizuoti, užsakymams vykdyti ar anuliuoti, teikti jums prašomą informaciją, gaminius ir paslaugas, bei informuoti jus apie mūsų gaminių ir paslaugų pasikeitimus.

Teisiniai pagrindai: sutarčių vykdymas, teisėti interesai, (kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus bei pristatyti jums gaminius ar suteikti paslaugų, ir informuoti jus apie mūsų gaminių ir paslaugų pasikeitimus).

 • Efektyviai bendrauti su jumis. Atsakyti į jūsų klausimus, komentarus, nusiskundimus ar kitus pranešimus, įskaitant bet kuriuos klausimus, susijusius su mūsų gaminiais.

Teisiniai pagrindai: teisėti interesai, (kad galėtume susirašinėti su jumis bei teikti jums gaminius ir paslaugas), teisiniai reikalavimai.

 • Teikti jums rinkodaros medžiagą. Teikti jums informaciją paštu, el. paštu, internetu arba naudojant socialinių tinklų reklamą apie gaminius ir paslaugas, panašias į tas, kurias jau įsigijote, arba kuriomis domėjotės, arba jei pateikėte savo sutikimą susisiekti su jumis šiais tikslais. Taip pat galime naudoti jūsų informaciją atrinktų verslo partnerių gaminių ir paslaugų rinkodaros tikslais. Kai tai būtina pagal teisės aktų reikalavimus, rinkdami jūsų asmens duomenis, kreipsimės į jus dėl sutikimo vykdyti tokio pobūdžio rinkodaros veiklą. Suteiksime galimybę bet kuriuo metu atsisakyti prenumeratos ar atšaukti sutikimą gauti jums siunčiamus elektroninius rinkodaros pranešimus, arba tokį atsisakymą galėsite pateikti bet kuriuo metu, susisiekdami su mumis toliau pateiktame „Kontaktinių duomenų“ skyriuje nurodytais adresais.

Teisiniai pagrindai: sutikimas, teisėti interesai (pateikti jums naujausią informaciją apie mūsų gaminius ir paslaugas).

 • Suprasti mūsų klientus bei kurti ir pritaikyti mūsų gaminius ir paslaugas.  Galime analizuoti mūsų turimus asmens duomenis, kad įvertintume ar suprastume jums ir kitiems rodomos reklamos efektyvumą, ir galėtume teikti jums aktualią reklamą. Galime teikti apibendrintą informaciją mūsų reklamos skelbėjams, ir teikti jums, mūsų klientams ir mūsų tinklalapių naudotojams rekomendacijas apie gaminius ar paslaugas, kurios gali jus arba juos sudominti.

Teisiniai pagrindai: teisėti interesai (užtikrinti mūsų gaminių ir paslaugų kokybę, sudaryti mums galimybę tobulinti gaminius ir paslaugas bei teikti jums turinį ir paslaugas mūsų tinklalapiuose).

 • Organizuoti akcijas ir konkursus. Jei dalyvaujate akcijose ir konkursuose – šioms akcijoms ir konkursams organizuoti, įskaitant tam, kad informuotume jus, jei tapote laimėtoju. Jums laimėjus prizą, pagal vietos teisės aktų reikalavimus galime paskelbti jūsų bei jūsų svečių asmens duomenis mūsų tinklalapiuose ir socialinės žiniasklaidos puslapiuose bei spaudos pranešimuose. Šiuos duomenis taip pat galime perduoti trečiosioms šalims, kurioms ši informacija gali būti reikalinga, vykdant su prizu susijusius įsipareigojimus.

Teisiniai pagrindai: sutarčių vykdymas, teisėti interesai (siekiant sėkmingai organizuoti mūsų akcijas ir renginius).

 • Organizuoti mūsų renginius. Jei dalyvaujate mūsų organizuojamame ar kitaip remiamame renginyje, organizuodami renginį galime naudoti jūsų duomenis, įskaitant informaciją apie konkrečius mitybos reikalavimus, informaciją apie sveikatą bei pagalbą patekti į renginius.

Teisiniai pagrindai: teisėti interesai (sudaryti mums galimybę organizuoti mūsų renginius bei atsižvelgti į konkrečius jūsų pageidavimus ir reikalavimus renginių metu), aiškus sutikimas (jei būtinas).

 • Sukčiavimo kontrolės tikslais. Mes ir kitos organizacijos galime bet kuriuo metu susipažinti su tam tikra taikomuose teisės aktuose numatyta sukčiavimo kontrolės tikslais naudojama informacija ir ją naudoti. Pateikus netikros ar netikslios informacijos ir nustačius ar įtarus sukčiavimą, duomenys gali būti perduoti sukčiavimo kontrolės agentūroms ir kitoms organizacijoms, mes arba tokios organizacijos gali juos užfiksuoti.

Teisiniai pagrindai: teisinė prievolė, teisėti interesai (užtikrinti, kad jūs atitinkate mums priimtiną rizikingumo aprašymą, bei padėti mums užkirsti kelią nusikaltimams ir sukčiavimui), svarbus viešasis interesas.

 • Atlikti tam tikrą jūsų patikrą, pvz., kliento atpažinimo ir kreditingumo patikrinimus. Jei esate klientas ar būsimas klientas, galime naudoti jūsų asmens duomenis, kad atliktume tam tikrą jūsų (ir jūsų verslo) patikrą. Šiuo tikslu galime atskleisti jūsų duomenis atitinkamoms valdžios institucijoms, įskaitant kreditingumo agentūroms, valstybinėms agentūroms ir sukčiavimo kontrolės agentūroms. Šią informaciją gali peržiūrėti ir naudoti teisėsaugos institucijos. Mes ir kitos tokių institucijų užfiksuotą informaciją galinčios peržiūrėti agentūros, galime tai daryti kitoje šalyje, nei ta, kurioje esate įsikūrę.

Teisiniai pagrindai: teisinė prievolė, teisiniai reikalavimai, svarbus viešasis interesas, teisėti interesai (padėti užkirsti kelią nusikaltimams ir sukčiavimui).

 • Tobulinti ir administruoti mūsų tinklalapius bei užtikrinti turinio aktualumą. Užtikrinti, kad mūsų puslapius žiūrėtų ir su jais sąveikautų tik įstatymų nustatyto amžiaus sulaukę suaugę asmenys; tobulinti mūsų tinklalapių turinį ir užtikrinti, kad turinys jums ir jūsų kompiuteriui būtų pateikiamas pačiu efektyviausiu būdu; mūsų tinklalapiams administruoti bei vidaus veiklos tikslais, įskaitant nesklandumų šalinimo, duomenų analizės (įskaitant srauto duomenų analizės), testavimo bei tyrimų, statistikos ir apžvalgos tikslais; sudaryti jums sąlygas dalyvauti ir (ar) registruotis mūsų paslaugos interaktyviųjų funkcijų naudotojais; siekiant užtikrinti mūsų tinklalapių saugą ir saugumą; užtikrinti, kad mūsų tinklalapių turinys jums ir jūsų įrenginiui būtų pateikiamas pačiu efektyviausiu būdu, o tai gali būti susiję su jūsų asmens duomenų perdavimu verslo partneriams, paslaugų teikėjams bei analizės ir ieškiklių teikėjams.

Teisiniai pagrindai: teisėti interesai (sudaryti mums sąlygas administruoti mūsų tinklalapius bei teikti jums turinį ir paslaugas mūsų tinklalapiuose), teisinė prievolė.

 • Reorganizuoti mūsų veiklą ir įgyvendinti jos pakeitimus jei: (i) mes dalyvaujame derybose dėl mūsų verslo ar jo dalies pardavimo trečiajai šaliai; (ii) mūsų įmonė parduodama trečiajai šaliai; arba (iii) mes vykdome reorganizaciją, siūlomo pardavimo ar reorganizacijos tikslais atliekamo deramo mūsų patikrinimo procedūros metu mums gali tekti perduoti dalį jūsų asmens duomenų atitinkamai trečiajai šaliai (ar jos konsultantams). Užbaigus pardavimą ar reorganizaciją, mums taip pat gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis atitinkamam reorganizuotam subjektui ar trečiajai šaliai, kad pastarieji galėtų juos naudoti tais pačiais tikslais, kurie nustatyti šioje privatumo politikoje.

Teisiniai pagrindai: teisėti interesai (siekiant sudaryti mums galimybę atlikti mūsų veiklos pakeitimus), teisinė prievolė).

 • Vykdyti teisės ir normatyvines prievoles. jūsų asmens duomenis galime apdoroti, siekdami laikytis mums taikomų teisės ir normatyvinių reikalavimų, tai gali apimti jūsų asmens duomenų atskleidimą trečiosioms šalims, įskaitant draudikus, teismo pareigūnus ir (ar) reguliuotojus ar teisėsaugos institucijas, joms atliekant tyrimus ar procesinius veiksmus bet kurioje pasaulio vietoje, arba kai esame įpareigoti tai padaryti.

Teisiniai pagrindai: teisinės prievolės, teisiniai reikalavimai, teisėti interesai (bendradarbiavimas su teisėsaugos ir reguliavimo valdžios institucijomis).

Jei turite klausimų apie teisinius pagrindus, kuriais vadovaujamės, prašome susisiekti su mumis toliau pateiktame „Kontaktinių duomenų“ skyriuje nurodytais adresais.

Jūsų informacijos atskleidimas

Neskaitant pirmiau nurodytų trečiųjų šalių, jūsų asmens duomenis taip pat galime atskleisti bet kuriam mūsų grupės nariui, t. y. mūsų antrinėms įmonėms, mūsų pagrindinei pirminei įmonei ir jos antrinėms įmonėms, kurios šiuos duomenis gali naudoti bet kuriais pirmiau nustatytais tikslais. Jūsų duomenimis taip pat dalysimės su trečiosiomis šalimis – paslaugų teikėjomis (pavyzdžiui, rinkodaros, IT ar administravimo paslaugų teikėjomis), kurios šiuos duomenis apdoroja mūsų vardu bet kuriais pirmiau nustatytais tikslais.

3. Kaip naudojame slapukus?

Mūsų tinklalapiai naudoja slapukus, kad atskirtų jus nuo kitų naudotojų. Jie padeda mums suteikti jums gerą potyrį, lankantis mūsų tinklalapiuose, bei užtikrina, kad turinys būtų aktualus. Jei norite daugiau sužinoti apie mūsų slapukų naudojimą, prašome susipažinti su mūsų Slapukų politika.

4. Jūsų naudojimasis pokalbių kanalais, pranešimų svetainėmis ar kitais interaktyviaisiais forumais

Siūlome pokalbių kanalus, pranešimų ar skelbimų lentas ar interaktyviąsias zonas, kur lankytojai gali skelbti kitiems mūsų lankytojams skirtus komentarus ar informaciją. Jei esate pokalbių kanalo, skelbimų ar pranešimų lentos dalyvis, arba dalyvaujate kitoje mūsų tinklalapių interaktyviojoje zonoje, kur gali būti skelbiami asmens duomenys, prieš užsiregistruojant prašome perskaityti ne tik šią privatumo politiką, bet ir mūsų pokalbių kanalo taisykles, nes privalėsite jų laikytis. Kaip žinote, viskas, ką paskelbiate internete, yra matoma visam pasauliui. Nepateikiame jokių pareiškimų ir neprisiimame jokių įsipareigojimų dėl jūsų laisva valia skelbiamos informacijos.

5. Kaip saugome jūsų asmens duomenis

Kur laikomi jūsų asmens duomenys?

Iš jūsų gauti duomenys gali būti perduodami ir laikomi už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų esančioje vietoje. Juos gali tvarkyti esantys mūsų arba vieno iš mūsų tiekėjų darbuotojai. Indijoje dirba mūsų finansinių operacijų centras pagal susitarimą dėl duomenų tvarkymo ( angl. Data Processing Agreement). Be kita ko, tokie darbuotojai gali dalyvauti vykdant jūsų užsakymą, apdorojant jūsų atsiskaitymo duomenis ar teikiant pagalbos paslaugas.

Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Mūsų turimi jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei numatyta teisės aktuose, ir saugomi tik tol, kol yra būtina, siekiant teikti jūsų pageidaujamus gaminius, paslaugas ar informaciją, ar kuriais nors kitais pirmiau pateiktame skyriuje „Ką darome su jūsų asmens duomenimis“ nustatytais tikslais. Pavyzdžiui, tam tikrus sandorių duomenis ir susirašinėjimą galime saugoti, kol baigsis su sandoriu susijusių pretenzijų pateikimo terminas, arba siekiant laikytis tokių duomenų saugojimo normatyvinių reikalavimų.

Jūsų informacijos atskleidimas už EEE ribų

Kai jūsų asmens duomenis perduodame iš Europos Ekonominės Erdvės (EEE) į teritorijas, esančias už EEE ribų, mums gali būti taikomas reikalavimas imtis konkrečių papildomų priemonių apsaugoti atitinkamus jūsų asmens duomenis. Europos Komisija yra patvirtinusi, kad tam tikrose už EEE ribų esančiose valstybėse yra užtikrintas EEE duomenų apsaugos teisėje numatytas apsaugos lygis, todėl eksportuojant asmens duomenis į šias jurisdikcijas, papildomų apsaugos priemonių imtis nebūtina. Valstybėse, kurioms toks patvirtinimas netaikomas, imamės atitinkamų apsaugos priemonių, skirtų apsaugoti bet kuriuos asmens duomenis nuo perdavimo, pavyzdžiui, naudojame ES Komisijos patvirtintas pavyzdines sutarčių nuostatas ar įpareigojančias įmonių taisykles, kurias leidžia taikyti atitinkami teisės reikalavimai.

Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Imsimės pagrįstai būtinų priemonių, siekdami užtikrinti, kad su jūsų asmens duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir pagal šios privatumo politikos nuostatas.

Kai esame jums suteikę (arba kai patys esate pasirinkę) slaptažodį, suteikiantį jums galimybę prisijungti prie tam tikrų mūsų tinklalapių dalių, jums tenka atsakomybė užtikrinti tokio slaptažodžio konfidencialumą. Prašome nesidalyti slaptažodžiu su kitais asmenimis.

Deja, informacijos siuntimas internetu nėra visiškai saugus. Nors visomis priemonėmis stengsimės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti į mūsų tinklalapius siunčiamų jūsų asmens duomenų saugumo – bet kuris persiuntimas atliekamas jūsų rizika. Gavę jūsų informaciją, taikysime griežtas procedūras ir apsaugos funkcijas, kad pasistengtume užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai.

Kas žinotina apie saitus į kitus puslapius?

Mūsų tinklalapiuose ir socialinės žiniasklaidos puslapiuose periodiškai gali būti saitų į mūsų partnerių, susijusių įmonių ir kitų trečiųjų šalių tinklų tinklalapius ir iš jų. Jei jungiatės prie bet kurio šių tinklalapių saito, prašome atkreipti dėmesį, kad jie turi savo privatumo politikas, o mes neprisiimame už jas pareigų ar atsakomybės. Prieš pateikdami, kuriuos nors asmens duomenis tiems tinklalapiams, susipažinkite su jų politikomis.

6. Jūsų teisės ir kaip su mumis susisiekti

Rinkodara

Turite teisę pareikalauti, kad netvarkytume jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Paprastai pranešame jums arba gauname jūsų sutikimą (prieš rinkdami jūsų asmens duomenis), jei ketiname jūsų duomenis naudoti tokiais tikslais, arba jei ketiname jūsų informaciją tokiais tikslais atskleisti trečiosioms šalims. Savo teise neleisti tokiu būdu tvarkyti jūsų duomenų galite pasinaudoti pažymėdami tam tikrus laukelius formose, kurias naudojame jūsų duomenims rinkti, arba spustelėdami laukelį „atsisakyti prenumeratos“, pateiktą rinkodaros tikslais jums siunčiamose el. pašto žinutėse. Šia teise taip pat galite pasinaudoti, bet kuriuo metu susisiekdami su mumis šiuo adresu: info@svyturys.lt

Informacijos atnaujinimas

Imsimės pagrįstų pastangų užtikrinti jūsų asmens duomenų tikslumą. Siekdami mums padėti, turėtumėte pranešti apie bet kuriuos pateiktų asmens duomenų pasikeitimus, susiekdami su mumis toliau pateiktame „Kontaktiniai duomenys“ skyriuje nurodytais adresais.

Jūsų teisės

Jei bendraudami su mumis esate įsikūrę EEE, esant tam tikroms sąlygoms galite turėti teisę pareikalauti, kad mes:

 • Pateiktume papildomos informacijos apie jūsų asmens duomenų naudojimo ir tvarkymo būdus;
 • Pateiktume mūsų turimų jūsų asmens duomenų nuorašą;
 • Ištaisytume netikslius asmens duomenis ir papildytume nepilnus mūsų apdorojamus jūsų asmens duomenis;
 • Pašalintume asmens duomenis, išnykus pagrindui juos apdoroti; ir
 • Ribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol nagrinėjame jūsų pateiktą užklausą.

Be to, esant tam tikroms sąlygoms, jūs turite teisę:

 • Atšaukti sutikimą, kai duomenys tvarkomi gavus sutikimą;
 • Paprašyti, kad mums pateiktus ir vis dar turimus jūsų asmens duomenis elektroniniu būdu perduotume trečiajai šaliai;
 • Nesutikti su bet kuriuo asmens duomenų tvarkymu, kurį atliekame „teisėtų interesų“ ar „viešojo intereso“ pagrindais, nebent, jei atitinkamo tvarkymo priežastys yra svaresnės už jūsų interesus, teises ir laisves; ir
 • Bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant tokiais tikslais atliekamą profiliavimą).

Šioms teisėms taikomos tam tikros išlygos, siekiant apsaugoti viešąjį interesą (pvz., nusikaltimų prevencijos ar atskleidimo tikslais) ir mūsų interesus (pvz., teisinės privilegijos išsaugojimas); gali būti, kad šiomis teisėmis negalite naudotis valstybėje, kurioje esate įsikūrę.

Jei turite teisę tai padaryti, šiomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekdami su mumis toliau pateiktame „Kontaktinių duomenų“ skyriuje nurodytu elektroniniu pašto adresu.

Jei jūsų netenkina būdai, kuriais naudojame jūsų asmeninę informaciją, arba mūsų atsakymas į prašymą pasinaudoti kuriomis nors pirmiau nurodytomis teisėmis, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Kontaktiniai duomenys

Savo pastabas ir pageidavimus dėl šios politikos siųskite adresu: lithuania.privacy@carlsberg.com

7. Šios politikos naujinimai

Bet kuriuos priimtus šios privatumo politikos pakeitimus paskelbsime šiame puslapyje; tam tikrais atvejais apie juos informuosime el. paštu. Kviečiame dažnai apsilankyti šiame puslapyje, kad pamatytumėte visus šios privatumo politikos naujinimus ir pakeitimus.

Ši privatumo apsaugos ir slapukų naudojimo politika paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. rugpjūčio mėn.

Asmens duomenų naudojimo teisiniai pagrindai

Pagrindiniai teisiniai pagrindai, pateisinantys jūsų asmens duomenų naudojimą:

Sutikimas: kai pateikėte sutikimą leisti mums naudoti jūsų informaciją,  jums buvo pateikta sutikimo forma, susijusi su bet kokiu tokiu naudojimu, dėl bet kurio tokio naudojimo, savo sutikimą galite atšaukti šioje privatumo politikoje nurodytais būdais.

Sutarčių vykdymas: kai jūsų informacija būtina sutarčiai su jumis sudaryti arba vykdyti.

Teisinė prievolė: kai jūsų informacija reikalinga, kad galėtume įvykdyti savo teisines prievoles.

Teisėti interesai: kai jūsų informaciją naudojame mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti, o priežastys, dėl kurių ją naudojame, yra svaresnės už bet kuriuos jūsų duomenų apsaugos teisių pažeidimus.

Pagrindiniai teisiniai pagrindai, kuriais dažniausiai remiamės, kad pateisintume Ypatingųjų jūsų asmens duomenų kategorijų ir Teistumo duomenų naudojimą:

Teisiniai reikalavimai: kai jūsų informacija mums būtina, siekiant nustatyti reikalavimą jums, mums ar trečiajai šaliai, arba organizuoti gynybą nuo tokio reikalavimo ar jį pateikti.

Svarbaus viešojo intereso tikslais: kai tvarkymas yra būtinas, siekiant užtikrinti svarbų viešąjį interesą pagal ES ar vietos teisę.

Aiškus sutikimas: kai esate pateikę aiškų sutikimą tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Galite atšaukti savo sutikimą, susiekdami su mumis pirmiau pateikto pranešimo „Kontaktinių duomenų“ skyriuje nustatyta tvarka. Atšaukus sutikimą, galime prarasti galimybę teikti jums mūsų gaminius ir paslaugas, kurioms teikti šie duomenys yra būtini.