Meniu

Atsakingas verslas

Darbo ir žmogaus teisės

Dokumentai mūsų partneriams:  „Carlsberg Group“ tiekėjų ir licencijos turėtojų elgesio kodeksas ir „Carlsberg Group“  saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams.

„Carlsberg Group“ tiekėjų ir licencijos turėtojų elgesio kodeksas

„Carlsberg Group“  saugos ir sveikatos reikalavimai rangovams

 Bendrosios pirkimų sąlygos

Mūsų tikslas darbo ir žmogaus teisų srityje – užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką, kurioje visi darbuotojai galėtų parodyti savo gebėjimus.

Norint pasiekti šį tikslą, reikia pasitelkti reikiamus žmones, politiką ir vadovavimo įgūdžius. Dėl šios priežasties 2016 m. peržiūrėjome grupės darbo ir žmogaus teisių politiką, kuri bus paskelbta 2017 m. Taip pat pristatėme trigubo A elgesio normas vadovų mokymams ir samdymui. Triguba A reiškia lygiavimąsi (angl. Alignment), atsakomybę (angl. Accountability) ir veikimą (angl. Action) – tai yra „Carlsberg“ įmonių grupės požiūris į komandomis pagrįstos kultūros kūrimą.

 

KĄ ŽADĖJOME

KĄ DARĖME

 


Vadovavimo kompetencijos

Vadovavimo kompetencijos
Tęsti vadovavimo kompetencijų įtvirtinimą visoje „Carlsberg“ įmonių grupėje

Vadovavimo kompetencijas pakeitė triguba A, naujos elgesio normos, sudarytos iš penkiolikos požymių, nustatančių ir skatinančių kultūros ir elgesio kriterijus mūsų vadovams ir visiems darbuotojamsDidinti kompetencijas


Įtraukti vadovų kompetencijas į naujų vadovų samdymo programą


Trigubos A metodas dabar pristatomas visiems darbuotojams ir bus įtrauktas į vadovų ugdymo, asmeninio ugdymo ir samdymo procesusE-mokymasis


Tęsti darbo ir žmogaus teisų politikos e-mokymosi modulį įvairiose rinkose


Darbo ir žmogaus teisių modulis pristatomas trijose rinkose dviejuose regionuose


     

 

Atsakingi šaltiniai

Norime užtikrinti, kad mūsų tiekėjai taip pat atspindėtų ir remtų aukštus standartus, kurių siekiame. Šioje srityje siekiame suprasti tvarumo klausimus mūsų tiekimo grandinėje ir dirbti su tiekėjais, kad juos išspręstume.
Mūsų Tiekėjų ir licencijos turėtojų kodekse numatyti standartai, kurių tikimės iš su mumis bendradarbiaujančių tiekėjų ir licencijos turėtojų. Ši svarbi sutarčių su pasauliniais tiekėjais dalis apima šias temas:

  • Darbo ir žmogaus teisės
  • Sveikata ir saugumas
  • Aplinkosauga
  • Verslo etika

Šis kodeksas yra pagrindas, kuriuo remdamiesi stengiamės sukurti abipusius naudingus santykius ir užtikrinti sąžiningumą ir pastovų tiekimą.

KĄ ŽADĖJOME

KĄ DARĖME

 


Strategijos peržiūra


Peržiūrėti atsakingo tiekimo strategiją

 

Strategijos peržiūra baigta 2016 m. pabaigoje
Kokybės auditas


Tęsti integruotą kokybės auditą ir stebėti, kaip pasirinktose tiekimo įmonėse veikia CSR


Visame pasaulyje atliktas 182 tiekėjų kokybės auditas, ypatingas dėmesys skirtas didelės rizikos produktams     

 

Integrity Compass 50 Percent

Prieš kyšininkavimą ir korupciją

Priemonės prieš kyšininkavimą ir korupciją dabar yra neatsiejama visoje grupėje vykdomų mokymo plano, pristatyto 2017 m., dalis. Rinkoms, pasižyminčioms ypatingu poreikiu, pagal pageidavimą siūlome specialiai pritaikytus priemonių prieš kyšininkavimą ir korupciją mokymus.
Šūkiu „Gyvenkite pagal mūsų kompasą“ 2016 m. patvirtinome savo požiūrį į verslo etiką. Požiūrio pagrindas – atnaujintas Etikos ir elgesio kodeksas.
Naująjį kodeksą pristatome iliustruotomis istorijomis 14 temų – nuo įstatymų ir bendrovės politikos laikymosi, atsakingo alkoholio vartojimo, politinės veiklos ir dovanų.

Pranešimų teikimas

Įgyvendinant LR pranešėjų apsaugos įstatymą UAB „Švyturys – Utenos alus“ yra įsteigtas vidinis kanalas teikti pranešimus apie pažeidimus įmonėje: [email protected].

Pranešti galima apie nusikalstamą veiką, diskriminacijos ar korupcijos atvejus bei kitas veikas, keliančias grėsmę viešajam interesui. Pranešimus gali pateikti esami ir buvę įmonės darbuotojai arba asmenys, susiję sutartiniais santykiais. Pranešėjų tapatybės ir kontaktai bei kiti su pranešimu susiję duomenys laikomi konfidencialiais ir atskleistini tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

KĄ ŽADĖJOME

KĄ DARĖME

 


Etika, elgesys ir antikorupcija


Paskelbti ir pristatyti etikos ir elgesio kodeksą ir antikorupcijos standartus visose rinkose


Etikos ir elgesio kodeksas sukurtas ir pristatytas; toliau įgyvendinamas 2017 m. Politiką prieš kyšininkavimą ir korupciją paskelbti ir pristatyti numatyta bendrame visos politikos plane, vadovaujantis „Gyvenkite pagal mūsų kompasą“Mokymai


Visose rinkose pristatyti e-mokymosi mokymus apie Etikos ir elgesio kodeksą bei antikorupcijos standartus


E-mokymosi modulis visiems darbuotojams abiem temomis nuo 2017 m. sausio siūlomas 24 kalbomisTrečiųjų šalių tikrinimas


Trečiąsias šalis tikrinti visose rinkose


Trečiųjų šalių tikrinimo procedūra įgyvendinta ir vykdoma visose rinkose


Stebėjimas

Nuolatos stebėti, kaip vietos rinkos vadovaujasi trečiųjų šalių tikrinimo reikalavimais


Stebėjimo apklausa visose rinkose atlikta 2016 m. trečiąjį ketvirtį ir pakartota ketvirtąjį ketvirtįPriemonių prieš kyšininkavimą ir korupciją mokymai


Vykdyti asmeninius didelės rizikos darbuotojų mokymus apie priemones prieš kyšininkavimą ir korupciją bei stebėti aukštos rizikos rinkas


Kompaso žaidimas pristatytas Šiaurės šalyse, Vietname, Indijoje, Kinijoje, Rusijoje ir Malaizijoje ir įtrauktas į bendrus elgesio mokymus visose rinkose


     

 

Produkto kokybė ir saugumas – kad produktas kaskart būtų tinkamas

Kiekvienas mūsų pristatomas produktas gaminamas pagal unikalų receptą, kuris užtikrina išskirtinį skonį, išvaizdą ir nuoseklumą. Visoje tiekimo grandinėje stengiamės užtikrinti, kad receptai tiksliai atitiktų kiekvieno produkto specifikacijos duomenis, taip pat, viso gamybos proceso metu atidžiai stebime kokybę.

Mūsų prioritetas – tiekti saugius ir aukštos kokybės produktus, nes pagal tai mes galiausiai ir vertinami.

Centrinėje laboratorijoje Danijoje dirbantys ekspertai kasmet patikrina apie 2,2 tūkst. alaus mėginių. Be to, 80 vietinių tikrinimo grupių išragauja dar 80 tūkst. produktų.

Carlsberg Sustainability Partnership 23022017 Hero Community

Tikslingas bendruomenės įtraukimas

2016 m. tęsėme vietos bendruomenių įtraukimo renginius visame pasaulyje. Pavyzdžiui, „Carlsberg Italia“ keturis savaitgalius atvėrė daryklas visiems norintiems – rengė ekskursijas, degustacijas ir pasakojo apie atsakingą alkoholio vartojimą. Iš alaus pardavimų gautos pajamos paaukotos vietos labdaros organizacijoms

Be to, pradėjome kurti visiškai naują ir visame pasaulyje koordinuotą požiūrį, atitinkantį mūsų bendrovės strategiją. Planuojame dirbti su viso pasaulio mokslininkais ir sukurti abipusį paramos tinklą. Novatoriškas idėjas drauge paversime pritaikomais sprendimais. Apie tai daugiau naujienų laukite 2017 m.

Mūsų indėlis padės alaus gamybą padaryti tvaresnę, taip pat, tam reikės artimai bendradarbiauti su mokslininkų bendruomene.

KĄ ŽADĖJOME

KĄ DARĖME

 

Pritaikyti bendrovės strategijai


Peržiūrėti bendruomenės įtraukimo strategiją ir pritaikyti ją SAIL'22 rezultatams

Tvarumo įsipareigojimai atnaujinti – į juos įtraukti didesni tikslai, taip pat apimantys įsipareigojimai labiau įtraukti bendruomenę


Nepaisant to, kad nebeturime Bendruomenės įtraukimo politikos, toliau stengėmės įtraukti vietos ir pasaulio bendruomenes